خرداد ۱, ۱۳۹۸
ویتنام

دانه قهوه ویتنام بزرگترین تولید کننده دانه قهوه روبوستا

دانه قهوه ویتنام بزرگترین تولید کننده دانه قهوه روبوستا کشور ویتنام در حدود ۱۷ درصد از کل دانه قهوه دنیا را تولید می کند و هم […]