اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸
مکزیک

دانه قهوه مکزیک تولیدکننده قهوه در آمریکای مرکزی

دانه قهوه مکزیک تولیدکننده قهوه در آمریکای مرکزی کشور مکزیک در آمریکای مرکزی واقع شده است و هشتمین تولیدکننده قهوه در دنیا به حساب می آید. […]