خرداد ۱, ۱۳۹۸
ویتنام

دانه قهوه ویتنام بزرگترین تولید کننده دانه قهوه روبوستا

دانه قهوه ویتنام کشور ویتنام در حدود ۱۷ درصد از کل دانه قهوه ی دنیا را تولید می کند و هم چنین بزرگ ترین تولید کننده […]