اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸
مکزیک

دانه قهوه مکزیک تولیدکننده قهوه در آمریکای مرکزی

دانه قهوه مکزیک کشور مکزیک در آمریکای مرکزی واقع شده است و هشتمین تولیدکننده ی قهوه در دنیا به حساب می آید. این کشور با تولید […]