اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۸
اتیوپی

دانه قهوه اتیوپی زادگاه دانه قهوه در جهان

دانه قهوه اتیوپی در مورد کشف دانه قهوه افسانه های زیادی وجود دارد ولی بیشتر صاحب نظران کارشناسان در این زمینه اتیوپی را زادگاه قهوه می […]